FAQ

Aby jste omezili negativní vlivy způsobené během těžby lesa a připravili jej na následnou výsadbu a obnovu, je potřeba jej dát do pořádku
Můžete holinu také prodat a přenechat jeho přípravu na výsadbu kupci. Cena holiny je však velmi nízká. .

Na trhu je k dispozici několik technologií výroby sazenic - prostokořenné, a různé druhy krytokořenných. Jaký typ použijete, závisí na stanovišti, kam sázíte, Vaší osobní preferenci a požadavcích na cenu, nákladů na ochranu po výsadbě, dosavadních zkušenostech a podobně. Přečtěte si, jaké jsou nejpoužívanější technologie a jejich výhody a nevýhody.

ČR je rozdělena na 41 přírodních lesních oblastí (PLO) podle klimatických, geologických, a dalších podmínek. V každém PLO tak mohou mít dřeviny jiné vlastnosti než v jiné PLO. Seznam PLO si můžete přečíst zde.

Lesních vegetačních stupňů (LVS) je v ČR 9. Každý LVS udává nadmořskou výšku (a tím i průměrné teploty), kde dřeviny rostou. Např. 1.LVS, tzv. "dubový stupeň", je nadmořská výška do 350m nad mořem. U 9.LVS, tzv. "klečový stupeň", je nadmořská výška nad 1350m nad mořem a roste zde převážně borovice kleč.

Je to plán pro malé vlastníky lesů, kde je popsáno, jak mají hospodařit s lesem. Více informací si můžete přečíst v článku trvale udržitelné hospodaření.

Obecné informace co s lesem, jak se o něj starat si můžete přečíst na našem portálu.

Přesto potřebujete ke svému lesu plány či lesní osnovu, odborného lesního hospodáře, případně další informace. Více zde ...

Odborník, který rozumí lesu a hospodaření v něm. Můžete si ho sami najmout, nebo Vám ho přiřadí stát.

Více o lesním odborném hospodáři ...

Zajištěná kultura je vysazený les který vyrostl tak, že ho zvěř již nepoškodí (neokouše) a okolní buřeň (plevele, keře, trávy) ho již neutlačuje. Vlastník je podle zákona povinen zajistit kulturu do 7 let od vzniku holiny. Více zde ...

Holina je lesní plocha, na kterém byl vykácen les a nový nebyl doposud vysazen. Holina také vzniká, pokud je lesní porost zničen živelnou pohromou.

 

Pozemek Určený k Plnění Funkcí Lesa

Jedná se o pozemek, který jsou vedený v katastru nemovitostí jako lesní. Roste na něm tedy les, primárně určený k produkci dřeva.

Keře a stromy co odolávají nejen nepřízní počasí a zpevňují svahy. Jedná se například o buky, duby, jedle modříny. Více zde...