Léto

V létě hlavně ochraňujeme a pečujeme o les.

Červen

Ochrana lesa

 • Vyhledáváme a asanujeme kůrovcové stromy
 • Provádíme asanaci lapáků na kůrovce a dle potřeby přikacujeme nové.
 • Kontrolujeme feromonové lapače
 • Kontrolujeme jehličnaté kultury a dle potřeby provádíme postřik proti klikorohu borovému
 • Věnujeme pozornost listožravému hmyzu (pilatky, ploskohřbetky, obaleč modřínový)
 • Kontrolujeme a opravujeme oplocenky, stavíme nové pro podzimní a jarní výsadbu
 • Dokončujeme evidenci škod zvěří (období 1.7. loňského roku – 30.6. aktuální rok)

Obnova lesa

 • Dokončujeme obnovu lesa pouze pomocí krytokořenné sadby
 • Objednáváme stromky na podzimní výsadbu

Těžba dříví

 • Zpracováváme nahodilou těžbu - polomy, zlomy, vývraty a souše
 • Provádíme probírky (těžbu předmýtní)

Péče o les

 • Provádíme prořezávky
 • Likvidujeme buřeň v kulturách mechanicky i chemicky

Červenec

Ochrana lesa

 • Dle stavu vývoje kůrovce asanujeme lapáky a dle potřeby přikacujeme nové.
 • Kontrolujeme feromonové lapače
 • Kontrolujeme kultury (do 2 let od vzniku holiny) na výskyt klikoroha borového. Dle potřeby provádíme postřik
 • Kontrolujeme a opravujeme oplocenky, stavíme nové pro podzimní a jarní výsadbu
 • U uživatele honitby uplatňujeme škody zvěří, musíme to provést do 20 dnů po ukončení sledovaného období(1.7.-30.6).
 • Kontrolujeme stav listožravého hmyzu

Obnova lesa

 • Objednáváme stromky na podzimní výsadbu

Těžba dříví

 • Zpracováváme nahodilou těžbu (zlomy, vývraty, souše)
 • Vyhledáváme, kácíme a asanujeme kůrovcové stromy
 • Provádíme probírky (těžba předmýtní)

Péče o les

 • Provádíme prořezávky
 • Likvidujeme buřeň v kulturách
 • Provádíme chemickou přípravu půdy na letošních pasekách pro obnovu v příštím roce

Srpen

Ochrana lesa

 • Kontrolujeme a asanujeme lapáky na kůrovce. Můžeme přikacovat, ale zpravidla to není nutné
 • Kontrolujeme feromonové lapače
 • Věnujeme pozornost škodám listožravým hmyzem
 • Rojí se mniška
 • Kontrolujeme a opravujeme oplocenky, stavíme nové pro podzimní a jarní výsadbu
 • Pozor na škody zvěří, která se po sklizni vrací z polí do lesa.
 • Kontrolujeme klikoroha

Obnova lesa

 • Na konci měsíce již můžeme začít s obnovou lesa - pouze však pomocí krytokořenné sadby
 • Objednáváme stromky na podzimní výsadbu

Těžba dříví

 • Vyhledáváme a likvidujeme kůrovcové souše
 • Zpracováváme nahodilou těžbu
 • Provádíme probírky
 • Koncem měsíce může nastat zvýšená poptávka po smrkové kulatině - můžeme ji využít a provést mýtní těžbu

Péče o les

 • Provádíme ochranu kultur proti buřeni
 • Můžeme provádět chemickou přípravu půdy
 • Provádíme prořezávky