Jaro

Na jaře se příroda probouzí ze zimního klidu a začínjá vše růst. Tomu odpovídají i činnosti, které jsou v lese potřeba udělat.

Březen

Ochrana lesa

 • Kontrolujeme a opravujeme oplocenky
 • Stavíme nové oplocenky, aby byly plně funkční před výsadbou
 • Připravujeme lapáky na kůrovce
 • Kontrolujeme dříví na skladkách, kde hrozí napadení dřevokazem čárkovaným
 • Zjišťujeme škody zvěří
 • Můžeme chemicky retardovat ostružiník
 • Dbáme na včasné ošetření odřených stromů.

Obnova lesa

 • Provádíme přípravu půdy pro zalesnění
 • Objednáváme sadební materiál
 • Při příznivém počasí můžeme zahájit výsadbu sazenic

Péče o les

 • Upravujeme poškozené cesty, svážnice a linky poškozené přibližováním
 • Čistíme meliorační systém

Těžba dříví

 • Vyhledáváme a likvidujeme kůrovcové souše
 • Dokončujeme mýtní těžby. Borovici a listnáče již raději netěžíme, nebo je musíme urychleně prodat. Hrozí zhoršení kvality.
 • Likvidujeme klest na pasekách
 • Můžeme provádět probírky

Duben

Ochrana lesa

 • Ke konci měsíce dle vývoje teploty začínáme kontrolovat lapáky na kůrovce
 • Kontrolujeme a opravujeme oplocenky
 • Zjišťujeme škody zvěří
 • Sazenice smrku a borovice ošetřujeme před výsadbou proti klikorohu borovému
 • Při vyšších teplotách ke konci dubna začneme s kontrolou výskytu klikorohu borového na nově a loni vysazených plochách

Obnova lesa

 • Navážíme sazenice
 • Vysazujeme sazenice – využíváme vhodného počasí 

Péče o les

 • Můžeme použít chemických přípravků na retardaci buřeně před rašením sazenic
 • Můžeme provádět prořezávky
 • Provádíme pouze neodkladné práce, věnujeme se hlavně výsadbě

Těžba dříví

 • Zpracováváme nahodilou těžbu, přednostně čerstvou a dále vyhledáváme a likvidujeme souše.
 • můžeme provádět probírky

Květen

Ochrana lesa

 • Kontrolujeme lapáky na kůrovce, dle vývoje kůrovců provádíme asanaci a dle potřeby přikacování nových.
 • Kontrolujeme feromonové lapače
 • Kontrolujeme stav klikoroha borového
 • Věnujeme pozornost výskytu listožravého hmyzu
 • Pokračujeme ve zjišťování škod zvěří
 • Kontrolujeme oplocenky

Obnova lesa

 • Dokončujeme ve vyšších polohách, nebo sázíme krytokořenný materiál

Péče o les

 • Dle vývoje buřeně provádíme ochranu kultur chemicky nebo mechanicky
 • Můžeme provádět prořezávky 

Těžba dříví

 • Zpracováváme nahodilou těžbu čerstvou i souše
 • Zpracováváme lapáky dle stavu vývoje kůrovce
 • Můžeme provádět probírky