O les je potřeba se starat, aby se on postaral o Vás!

Vlastníte les? Nevíte, jak se o něj máte starat? Kdy můžete kácet stromy a kam prodat dřevo? Jak správně zalesnit a čím? Jak žádat o dotace? Jaká jsou vaše práva a povinnosti? … Máte spousty dalších otázek?

Jste na správném místě! Naším cílem je pomoci vlastníkovi lesa se správnou péčí o les, jeho výchovu a obnovu tak, aby měl z lesa jak peněžní příjem, tak dobrý pocit že pečuje o přírodu.

A Vy můžete začít tím, že si připomenete, co je to les.


Výsadba a obnova lesa

Na lesnických školách koluje motto:
Zanech pro další generace alespoň tak kvalitní les, jako naši předci zanechali nám.

Zjistěte, jak má vypadat kvalitní sadba, jak připravit půdu pro sázení a jak se správně sází les.

Pokračování

Péče o les

Správnou a soustavnou péčí o les jste schopni ovlivnit jeho kvalitu a zdraví. Je to běh na dlouhou trať. Podívejte se jak neseběhnout z cesty.

Pokračování

Těžba

Těžbou lesa zhodnocujete poctivou práci vašich předků!

Ujistěte se, že víte, jak maximálně zhodnotit dřevo, mít minimální náklady a nenarušit životní prostředí.

Pokračování

Zákony

Neznalost zákonů neomlouvá!

Mnoho se jich týká i o hospodaření v lese. Pojďte je s naší pomocí nastudovat. Přeložili jsme je do lidské řeči.

Pokračování