Co je zajištěná kultura?

Zajištěná kultura (nebo zajištění lesního porostu) je vysazený les, který vyrostl tak, že ho zvěř již nepoškodí (neokouše) a okolní buřeň (plevele, keře, trávy) ho již neutlačuje. Bývá vysoká mezi 1m až 1,5m (v závislosti na stanovišti). Podmínky určuje vyhl.139/2004 Sb.

Jedná se o les ve stáří několika let, kde

  • stromky vykazují stálý růst,
  • nejsou výrazně poškozeny.
  • Plocha je rovnoměrně porostlá stromky,
  • nepotřebuje, aby byla dosázena novými sazenicemi (je tam alespoň 80% stanovených počtů),
  • je složena z dřevin, u kterých se předpokládá, že dorostou tak, aby byly splněny požadavky na druhovou skladbu porostu (různé druhy jehličnatých a listnatých dřevin).

Vlastník lesa je podle zákona povinen zajistit kulturu do 7 let od vzniku holiny

Jak nato?

Člověk by řekl, že stačí vysadit stromky a počkat až vyrostou. V praxi to tak bohužel není. O stromky se musíte hned od začátku starat, často je kontrolovat a dělat případná opatření. Je to hodně práce, ale upřímně, vyplatí se to. Dobře založený les je jako dobře postavené základy domu.

Co dělat, když zalesněná oblast nesplňuje požadavky na zajištěnou kulturu v termínu?

Vlastník lesa může v takovém případě dostat pokutu za nedodržení zákona.

Často se však stává, že zajištěnou kulturu se nedaří dosáhnout do stanovené doby v problémových oblastech. Jedná se například o oblasti po kalamitách, se špatnou půdou, v kamenitých oblastech, horských oblastech, a podobně, kdy dochází k velkému úhynu stromků a/nebo jejich špatnému růstu díky okolním vlivům.

V takovém případě pak můžete zažádat na Orgánu státní správy lesů o udělení výjimky. Jako vždy, váš lesní hospodář Vám poradí jak to udělat.