Co jsou meliorační a zpevňující dřeviny?

Meliorační a zpevňující dřeviny (tzv. MZD) jsou stromy a keře, které lépe odolávají škodlivým činitelům (vítr, sníh, deště, atd.) než jiné dřeviny. Rostou-li takové dřeviny v lese (např. smrkovém, borovicovém), pak zvyšují odolnost celého lesa proti těmto vlivům, proti sesuvům a erozím půdy.

Vlastnosti těchto dřevin jsou dány způsobem jakým koření, pevností a pružností dřeva, stavbou těla stromu (tzv. habitus), a podobně.

Mezi MZD patří

Nejvíce jako MZD se využívá dřevin:

 • DB - dub zimní/letní 
 • BK - buk lesní
 • LP - lípa velkolistá/malolistá
 • JV - javor mléč/klen
 • MD - modřín opadavý
 • OLL - olše lepkavá
 • JS - jasan ztepilý

Dále se využívají dřeviny:

 • BB - javor babyka
 • BRK - jeřáb břek
 • HB - habr obecný
 • OS - topol osika
 • JD - jedle bělokorá
 • TŘ - třešeň ptačí
 • JL - jilm horský/habrolistý/vaz
 • TS - tis červený
 • JR - jeřáb ptačí
 • VR - vrba bílá, křehká