Podzim

Začátkem podzimu je ještě teplo a je potřeba kontrolovat škůdce. S klesajícími teplotami a opadem listů však nastvává doba k podzimní výsadbě. Musíme také ochránit les na zimu před hladovou zvěří.

Září

Ochrana lesa

 • Asanujeme poslední lapáky na kůrovce
 • Ukončíme odchyt feromonovými lapači
 • Kontrolujeme žír klikoroha borového a v případě vyššího žíru provedeme postřik
 • Začínáme nátěr stromků repelenty proti okusu zvěří
 • Odstraňujeme silně napadené stromy václavkou
 • Kontrolujeme a opravujeme oplocenky

Obnova lesa

 • Vysazujeme sazenice, pouze však krytokořenný materiál
 • Objednáváme stromky na podzimní výsadbu

Těžba dříví

 • Zpracováváme nahodilou těžbu, důsledně likvidujeme kůrovcové stromy
 • Můžeme provádět mýtní úmyslnou těžbu v jehličnatých porostech. Listnáče necháváme na listopad a prosinec

Péče o les

 • Provádíme vylepšování kultur krytokořenými sazenicemi
 • Provádíme prořezávky
 • Po vyzrání letorostů lze provést celoplošný chemický postřik proti buřeni
 • Stavíme oplocenky pro podzimní i jarní výsadbu

Říjen

Ochrana lesa

 • Vyhledáváme kůrovcové a houbami poškozené stromy a provádíme jejich asanaci
 • Kontrolujeme a opravujeme oplocenky
 • Provádíme ošetření kultur repelenty proti zvěři

Obnova lesa

 • Vysazujeme sazenice, pouze však krytokořenný materiál.

Těžba dříví

 • Zpracováváme nahodilou těžbu - souše, vývraty a zlomy
 • Provádíme mýtní úmyslnou těžbu všech dřevin

Péče o les

 • Stavíme oplocenky
 • Provádíme vylepšování a obnovu lesa listnatými dřevinami
 • Provádíme likvidaci klestu po těžbě
 • Připravujeme půdu pro jarní výsadbu
 • Můžeme chemicky likvidovat ostružiník

Listopad

Ochrana lesa

 • Vyhledáváme kůrovcové a houbami poškozené stromy a provádíme jejich asanaci
 • Kontrolujeme a opravujeme oplocenky
 • Dokončujeme nátěr proti okusu zvěří
 • Kde hrozí zimní ohryz kmenů (výskyt zvěře jelení, mufloní a sičí) provádíme nátěr

Obnova lesa

 • Vysazujeme sazenice jak krytokořenné, tak proskořenné sadby. Vysazujeme hlavně listnaté stromy, keré ještě zakoření. Jehličnany necháme raději na jaro.
 • Objednáváme stromky na jarní výsadbu

Těžba dříví

 • Zpracováváme nahodilou těžbu  - vývraty, zlomy a souše
 • Provádíme mýtní úmyslnou těžbu

Péče o les

 • Natíráme poškozené stromy při těžební činnosti
 • Provádíme úklid klestu
 • Připravujeme půdu pro jarní výsadbu
 • Kde hrozí poškození mlazin krádeží vánočních stromků, provádíme úpravu jedinců řezem