Kvalitní sazenice

Když zakládáte nebo obnovujete les, pak kvalitní sazenice, správná přeprava, úschova a správný způsob jejich výsadby jsou naprostým základem.

Jenom tak les rychle vyroste do zajištěné kultury a Vy ušetříte velké peníze na

 • nákupu nových rostlin za uhynulé,
 • práce na výsadbu rostlin,
 • práce na ošetření proti škůdcům,
 • práce na ošetření proti okusu,
 • práce na ošetření proti buřeni (plevele, keře, trávy)
 • a další.

Původ sazenic (viz. PLO a LVS), technologie pěstování a jejich kořenový systém určují, jak strom bude růst, a jak bude v dospělosti odolávat větru, sněhové pokrývce, mrazu, vodě, suchu a různým kalamitám. (Například strom se špatným kořenovým systémem se ve větru vyvrátí, kdežto ten s dobrým kořenem zůstane stát).

Kde nakoupím kvalitní sazenice?

Sadební materiál do lesa nakupujte pouze u výrobců (lesních školek), kteří mají licenci Minsterstva zemědělství. Tam máte velkou jistotu, že dostanete sazenice se správným původem, které mají správné parametry pro vysazení.

Můžete se obrátit na naši společnost www.lesoskolky.cz, kde máme velký výběr materiálu a několik desetiletí zkušeností. V případě, že byste si nevybrali, nebo to nevyhovuje místu, kam chcete sázet, doporučíme Vám lesní školky o kterých víme, že také mají kvalitní sadební materiál.

Co znamená kvalitní sazenice?

Kvalitu sazenic popisuje zákon č.149/2003 Sb. - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Zákon udává, jak mají vypadat sazenice/semenáčky dřeviny, jejich původ, označení a podobně. Primárně se jedná o následující paramery, jejichž hodnoty se liší podle druhu dřeviny:

 • výška nadzemní části (co je vidět nad zemí)
 • poměr objemu nadzemní části a kořenového systému
 • tloušťka kořenového krčku (přechod mezi kořeny a nadzemní částí)
 • tvar nadzemní části
 • délka kořene
 • tvar kořenového systému
 • množství vlásečnicových kořenů 
 • množství vody a živin v rostlině
 • ...

Dle našich zkušeností jsou nejdůležitějšími parametry kořen, jeho tvar a množství vlásečnicových kořenů a dále deformace nadzemní části.

Výška nadzemní části a tloušťka kořenového krčku jsou důležité parametry hlavně v případě, že sázíte do oblastí, kde je vzrostlá tráva a buřeň a podobně. Malá rostlina se ztratí v houští a trávě, ale zase se lépe ujímá. Kořenový krček u ujmuté rostliny za rok nepoznáte, zda byl při vysazení 3, 4 nebo 5 mm.