Vlastním les. Co s ním?

Plány

Ke správnému hospodaření byste si na úřadě měli vyzvednout lesnické osnovy. Ty jsou součástí, zákonem daného, trvale udržitelného hospodaření v lese. Popisují, jak můžete s lesem hospodařit, jaké použít dřeviny a v jakém množství, výši těžeb a podobně. 

Odborník

K hospodaření v lese také musíte mít odborníka, který Vám se vším poradí, pomůže, bude provádět kontroly lesa. Jedná se o tzv. odborného lesního hospodáře. Jste-li majitelem lesa do 50ti hektarů, tak Vám může být odborný lesní hospodář určen státní správou a budete ho mít zdarma.

Úřady

Plány si vyzvednete na obci s rozšířenou působností podle místa, kde máte les. Ne tam, kde máte bydliště.

Na obci s rozšířenou působností zajdete na stavební úřad (v malých obcích) nebo Odbor životního prostředí, část Orgán státní správy lesů a myslivosti (na velkých úřadech). Seznam obcí s rozšířenou působností je zde. Tam vám vydají lesní hospodářskou osnovu a získáte informaci o příslušném lesním hospodáři.