Dotace

Dotace na hospodaření v lese se vypisují z "Programu rozvoje venkova 2014-2020". Informace na co lze uplatnit dotace při hospodaření v lesích a postup k jejich získání si přečtěte v článku Dotace na hospodaření v lesích.