Kdo je Odborný lesní hospodář?

Odborník, který rozumí lesu a hospodaření v něm podle zákona a právních předpisů. Zabezpečuje tak vlastníku lesa odbornou úroveň lesního hospodaření. Musí mít platnou licenci k činnosti.

Jste-li majitelem lesa do 50 ha lesa, pak Vám odborného lesního hospodáře určí stát. Můžete si také zvolit vlastního hospodáře sám, ale pak na něj sami hradíte náklady.

Máte-li více než 50 ha lesa, volíte si odborného lesního hospodáře sami, a sami ho také platíte.