Jak dát les do pořádku po těžbě

Situace

Během těžby se v dnešní době používá převážně těžká mechanizace. Ta se používá jak k vlastní těžbě, tak přibližování dřeva, jeho uskladnění, nakládání a transportu na pilu. Koní či jiných šetrných způsobů k lesu se z časových a peněžních důvodů již téměř nepoužívá.

Následek

Těžká mechanizace způsobuje zhutňování půdy, narušení svahů a podobně. Výsledkem je to, že tyto zhutněné cesty, stopy, narušené svahy nevsakují vodu do půdy a rychle ji odvádějí z lesa pryč do potoků a řek, včetně velmi cenné půdy. Dochází tak k erozi půdy a vysychání lesa. Lokálním následkem je, že Váš les je bez tolik potřebné vody pro růst sazenic, kořeny velkých stromů ztácejí pružnost, jsou více náchylné na vývraty při nepříznivém počasí. Zhutněné cesty a cestičky jsou pak často příčinou kalamitních sesuvů půdy.

Globálním následkem je pak vysychání podzemních vod, extrémní sucha, nedostatek vody nebo naopak v době silných dešťů potopy, povodně, záplavy, které jsou v dněšní době tak aktuální.

Slovenský odborník na toto téma Štefan Vaľo velmi názorně ukazuje příčiny a následky zhutněných cest v jeho videích. Popisuje také, jak tomu zabránit.

Úklid lesa po těžbě

 Abychom se vyhnuli těmto potížím, je potřeba vytěžený les 'uklidit'.

Narušení zhutněných cest

Co nejdříve po těžbě musíme:

  1. Bagrem do hloubky narušit nepoužívané či dočasné cesty, stopy a místa.
  2. Ve svahu je narušujeme od nejvyššího místa svahu po nejnižší oblasti
  3. Narušujeme zeminu proti svahu a příčně tak, aby dešťová voda zůstala tam kde spadne a vsákla se do narušené půdy.
  4. Ve výsledku voda nesteče po zpevněné cestě, ale vsákne se do narušené půdy.
  5. Není-li narušení dostatečně hluboké, zemina bude stále zhutněná a opět bude docházet k erozi půdy.


Narušení svahů nad zhutněnými již rekultivovanými plochami

Svahy nad zhutnělou plochou (cesta, odkladní plocha, již vysazený kes), atd. je potřeba potřeba narušit do hloubky cca 1,5m. Stékající voda po svahu se tak vsákne v oblasti narušení do půdy a vytvoří si tak nové póry, kudy se dostane do hlubsich vrstev půdy.

Přístupové cesty

Dát do pořádku běžně používané přístupové cesty, aby je mohli využívat bez omezení i ostatní vlastníci lesů a návštěvníci lesa. Jsou-li špatné cesty, je pravděpodobné, že budou vznikat nové a nové zhutněné cesty a budete mít problémy s okolními vlastníky lesa.

Další úklid

Odstranit klest

  • pálením - klest snesený na hromady se pálí za přísných protipožárních opatření
  • drcením - silné zemní frézy klest rozdrtí a zapraví do země
  • kumulace - snesením klestu na hromady, které se během několika málo let rozpadnou a zůstanou součástí Vašeho lesa.
  • odvozem - klest snesený nebo shrnutý na hromady nebo řady se vyváží mimo lesní plochu a zpravidla prodá na energetickou štěpku. Les se tak ale zbavuje životně důležitého organického materiálu, potřebný pro další rozvoj.