Odkazy

Zde najdete odkazy, o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být užitečné ...

http://www.lesoskolky.cz - Lesoškolky s.r.o, výroba a prodej lesních sazenic

http://atlasposkozeni.mendelu.cz/ - Atlas poškození dřevin

http://www.agromanual.cz - webový portál s informacemi o přípravcích na ochranu rostlin a dřevin

http://www.zakonyprolidi.cz/ - webový portál s aktuálním zněním zákonů a vyhlášek

http://www.uhul.cz/ - Ústav pro Hospodářsku Úpravu Lesů

http://eagri.cz/public/web/mze/ - portál Ministerstva zemědělství