Zima

V zimě je čas hlavní čas pro těžbu dřeva a úklid lesa po těžbě. Také objednáváme sazenice na jaro, aby byly k dispozici v čase výsadby.

Prosinec

Ochrana lesa

 • Vyhledáváme a asanujeme kůrovcové stromy
 • Kontrolujeme a opravujeme oplocenky
 • Kontrolujeme škody zvěří, evidujeme a provádíme opatření – ochranná, jednáme s uživatelem honitby

Obnova lesa

 • Než zamrzne půda, vysazujeme sazenice jak krytokořenné, tak proskořenné sadby. Vysazujeme hlavně listnaté stromy. Jehličnany necháme raději na jaro.
 • Objednáváme stromky na jarní výsadbu

Těžba dříví

 • Zpracováváme nahodilou těžbu
 • Provádíme mýtní úmyslné těžby

Péče o les

 • Můžeme likvidovat ostružiník herbicidy
 • Ošetřujeme poškozené stromy těžební činností
 • Opatrujeme mlaziny jedle,douglasky a borovice proti krádežím vánočních stromků
 • Můžeme vyrábět vánoční stromky v mlazinách a nárostech
 • Vyklízíme klest a těžební zbytky z pasek

Leden

Ochrana lesa

 • Kontrolujeme a opravujeme oplocenky
 • Zjišťujeme škody zvěří

Obnova lesa

 • Objednáváme stromky na jarní výsadbu

Těžba dříví

 • Zpracováváme nahodilou těžbu-vývraty,zlomy a souše
 • Provádíme mýtní úmyslné těžby

Péče o les

 • Vyklízíme klest a těžební zbytky z pasek
 • Ošetřujeme poškozené stromy po těžební činnosti

Únor

Ochrana lesa

 • Odstraňujeme atraktivní hmotu pro dřevokazný a podkorní hmyz
 • Kontrolujeme a opravujeme oplocenky

Obnova lesa

 • Objednáváme stromky na jarní výsadbu

Těžba

 • Zpracováváme nahodilou těžbu-vývraty,zlomy a souše
 • Provádíme mýtní úmyslnou těžbu

Péče o les

 • Sledujeme stav kultur, zjišťujeme škody zvěří
 • Vyklízíme klest z pasek
 • Dle možnosti počasí stavíme oplocenky a připravujeme půdu pro jarní výsadbu