Výchova lesních porostů

Výchovou lesních porostů upravujeme počet jedinců na ploše a druhovou skladbu. Zlepšujeme tím stabilitu a zdravotní stav porostů v lese.

Hlavními výchovnými zásahy jsou prořezávky a probírky. Domluvte se s vaším odborným lesním hospodářem, kdy se mají provést a kterých stromů se to týká. 

Prořezávky

Prořezávky jsou zásahy v porostech do 20-ti let věku a slouží k úpravě počtu jedinců a likvidaci nekvalitních, nežádoucích či nemocných dřevin.

Zpravidla se dělají zásahy jednou za 5 let.

Probírky

Probírky jsou zásahy v porostech ve věku od 20 let po těžbu a cílem je zlepšit stabilitu porostu, podpořit v růstu kvalitní jedince a meliorační a zpevňující dřeviny.

Četnost probírek se volí podle stavu a stáří  porostu (1-2x za deset let).