Praktické pokyny k zalesnění

Aby se rostliny ujaly v co největším množství, musíte splnit několik důležitých věcí:

 • mít kvalitní sadební materiál (správný původ, kořenový systém, nadzemní část rostliny)
 • zabránit poškození během manipulace a dopravy (vítr, slunce, sucho)
 • zabránit poškození během skladování sadby na místě výsadby (vítr, slunce, sucho)
 • provést pečlivou výsadbu
 • opatrování rostlin po výsadbě do zajištění kultury

Jak nakládat se sadbou

 1. Pokud již máte projekt osazování, dobře si rozmyslete, jakou technologii sadby použijete - zda prostokořennou či krytokořennou. Dále si naplánujte celý postup zalesnění od dovozu sazenic až po vysazování a ochranu kultury na pasece tak, aby v průběhu manipulace se sadbou nedocházelo k jejímu poškození nesprávnou manipulací.
 1. Pro dopravu sadby je třeba zajistit vhodný dopravní prostředek. Je to buď zavřené auto, nebo auto s plachtou. Plachta se nesmí dotýkat sadby. Samozřejmě je také třeba přihlédnout při volbě dopravního prostředku ke vzdálenosti.
 1. Sadební materiál přepravujeme v malých vrstvách, maximálně 60 cm. Nakládku si organizujeme tak, abychom brali materiál co nejméně do rukou, to znamená, že materiál, který budeme používat první, nakládáme poslední.
 1. Skládejte sadbu z auta šetrně a uložte ji do klimatizovaného skladu, sněžné jámy či základiště tak, aby nedocházelo k osychání kořenů na přímém slunci a aby sadba vydržela. Pokud vysadíme sadbu do 1 týdne, nemusíme rozbalovat balíky, při delším skladování je to nutné.
 1. Při rozvážení sadby do lesa ji opět chraňte před poškozením mrazem a sluncem. Zejména u borovice může již mráz -2° C poškodit sadbu. Založte sadbu u paseky a nenechávejte ji s odkrytými kořeny.
 1. Vybavte pracovníky pro sázení vhodnými sazeči a nádobami pro nošení sazenic, abyste minimalizovali čas, kdy je sadba nezaložená. Teprve teď je vhodná doba pro případné zkracování kořenů. Přitom kůlový kořen by neměl mít řez širší než 6 mm.
 1. Proškolte personál, aby dobře znal technologii sázení, zejména hloubku sázení, kdy bychom neměli kořenový krček utopit víc než o 2 cm, a správné rozprostření kořenů.
 1. Přimáčkněte dostatečně sazenice v jamkách, aby kořeny přilnuly k půdě a nevznikly tak vzduchové bubliny u kořenů.  Při lehkém zatažení za vršek právě vysazené sazenice, nesmí dojít k jejímu povytažení, nebo vytažení. Musí zůstat pěvně v zemi.
 1. Při preventivním ošetření proti klikorohu (máčení borovic, smrků, jedlí) nevystavujte kořeny riziku kontaktu s insekticidy. Ošetření je třeba provádět na stinném místě.
 1. Neustále kontrolujte pracovníky, stromky musí být sázeny rovně!

 2. Při podzimní výsadbě si nechte ve školkách sazenice ošetřit repelentem proti okusu zvěří. Vyplatí se je ošetřit najednou, než je pak pracně jednu po druhé natírat. Hromadné ošetření můžete provést i sami. Jen musíte pak počkat, než se repelent na sazenicích zaschne.

Prostokořenná sadba

U ní je jednodušší doprava než u krytokořenné sadby (na stejné auto se vejde mnohem více sazenic). Je také levnější (20-50%). Má však mnohem vyšší nároky na péči při její manipulaci, dopravě a sázení. Musí se ochránit proti vysychání. Má také menší ujímavost a déle trvá než se ujme a doroste do zajištěné kultury.

MANIPULACE

Na místě určeném k vysázení musíte založit sadbu ve stínu a vlhku, rozprostřít jednotlivé svazky a přihrnout je zeminou tak, aby byl celý kořenový systém zakrytý (tzv. založení sazenic). To vše pak přikrýt slabou vrstvou klestu.

Při vlastním sázení lesa, musíte mít sazenice v nádobách tak, aby kořenový systém nebyl na slunci a větru.

Rostliny sázíme v předem stanoveném sponu (dle počtu sazenic na hektar) nejlépe v řadách. To usnadňuje následnou ochranu sazenic proti buřeni, probírky a podobně.

JAMKY

Výsadbu pomocí jamek používáme na zabuřenělých plochách. Velikost jakem (typycky 25x25cm, 35x35cm) volíme dle stavu buřeně. Kdy celou plochu jamky prokopeme. Kořenům při výsadbě věnujeme mimořádnou péči. Rozprostřeme je v jamce, přihrneme zeminou a ušlápneme. Kořeny nesmějí být deformované a směrovat vzhůru.

SAZEČ

Použít sazeč je výhodné na nezabuřenělé nebo připravené ploše a pro sazenice s kůlovým kořenovým systémem. Musíme vytvořit dostatečne širokou stěrbinu, aby nedocházelo k deformaci kořenů. Vysazený stromek musíme dostatečně utěsnit, aby nevznikl vzduchový polštář.

DOBA VÝSADBY

Dobu výsadby volíme tak, abychom maximálně podchytili jarní vláhu a rostliny se ještě zcela neprobudili z vegetačního klidu (nemají ještě listy). Jedná se tedy o únor, březen, duben, ve vyšších polochách květen.

Na podzim pak v době, kdy jsou rostliny již ve vegetačním klidu (listnate stromy již shodili nebo zahájily shoz listí). Jedná se o konec října, listopad, prosinec, až do zamrznutí půdy.

Doba výsadby dle druhu rostlin

Prostokořenné jeličnany (borovice, smrk, jedle) je lepší sázet až v jarních měsících. Na rozdíl od listnatých stromů na podzim a v zimě již nekoření. Proto snáze přes zimu umrznou. 

Krytokořenná sadba

Je sice dražší než prostokořenná, ale při správné manipulaci a výsadbě zabezpečuje vyšší ujímavost (dle stanoviště a podmínek výsadby až 100%), prodlužuje období, kdy můžeme zalesňovat (není tak citlivý na podchycení jarní vláhy) a zkracuje dobu zajištění kultury, čímž se snižují náklady na zajištění kultury. Ruční výsadba je také mnohem rychlejší než výsadba prostokořenné sadby.

Rostliny opět vysazujeme v řadách ve stanoveném sponu.

Také můžeme použít až o 20% nižších počtů stanovených minimálních počtů které stanovuje vyhláška pro jednotlivé dřeviny.

MANIPULACE

Manipulace s krytokořennou sadbou a její uskladnění není tak náročná jako v případě prostokořenné. Díky tomu, že kořeny jsou obklopeny zeminou, lépe odolává vlivům okolního prostředí a nevysychá tak. 

Sadbu můžete položit pouze do stínu, aniž byste ji zakládali do země či do sněžných jam. Jednotlivé balíky rozdělejte, až když budete vysazovat rostliny. Opět se při výsadbě osvědčily nádoby (nosiče), ve kterých sadbu nosíte.

I přes tyto výhody v manipulaci a uskladnění, doporučujeme vysadit sazenice během několika dní, aby zbytečně kořenový bal nevysychal.

SAZEČ

Používání sazeče je při ručním sázení nejrychlejší způsob sázení. Použijte vhodný sazeč podle druhu krytokořenné sadby a velikosti kořenového balu. Kromě sazeče můžete použít motorový vrták či ruční motyku.

Při výsadbě věnujte velkou pozornost zejména utěsnění sazenic, aby nevznikl vzduchový polštář a došlo ke spojení kořenů se zeminou.

DOBA VÝSADBY

Ideální dobou výsadby je jaro a podzim, kdy je dostatek vláhy. Výsadbu lze však posunout i do teplejších termínů, jako květen a červen, září. Ve vyšších polohách i přes celé léto. Rostliny již také nemusí být ve vegetačním klidu. Po celé období lze bez problému sázet jak jehličnaté, tak listnaté dřeviny.