Příprava na zimu

Nezajištěná kultura

Pro nezajištěné kultury je důležitá ochrana proti okusu. Máte natřené stromky repelentem? Jsou oplocenky v pořádku a neponičené. Jsou dostatečně vysoké a pevné? 


Těžba dřeva

Máte domluvený odbyt vašeho dřeva? Nezačínejte s těžbou dřeva, dokud nebudete mít sjednaný odvoz dřeva a jeho odkup. Již víte jak naložíte s klestem? Jestli jej zapracujete zpět do půdy, stáhnete na hromady nebo odvezete k dalšímu zpracování?


Výsadba lesa

Počítáte s jarní výsadbou dřeva? Pak s lesním odborným hospodářem projděte lesní osnovy a naplánujte jaké druhy a jaké množství budete sázet. Doporučujeme, objedejte si sadbu již během zimy, aby na Vás sazenice na jaře zbyly. Požadujte správnou PLO (přírodní lesní oblast), LVS (lesní výškový stupeň).


Kontrola lesa

Kontrolujte les po vydatných deštích a větru. To je ideální počasí pro vytvoření polomů a vývratů v lese.