Co je to PUPFL?

Pozemek Určený k Plnění Funkcí Lesa

Jedná se o pozemek, který je vedený v katastru nemovitostí jako lesní. Roste na něm tedy les, primárně určený k produkci dřeva.