Co je Lesní hospodářská osnova (LHO)

Je to plán pro malé vlastníky lesů (do 50 ha), kde je popsáno, jak mají hospodařit s lesem (kdy a kolik těžit, co sázet, a podobně). Více informací si můžete přečíst v článku trvale udržitelné hospodaření.